Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Redemptorystowskie
2012, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Informacje dla Autorów. s. 6
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? = Questionnaire form of philosophers : Does philosophy have something to say for people of the "straight heart"? Dobrochna Dembińska-Siury Marian Grabowski Jacek Grzybowski Dariusz Oko Mirosław Pawliszyn s. 9-28
Człowieczeństwo w wizji polskich twórców awangardowych doby dwudziestolecia międzywojennego : kilka uwag i refleksji Piotr Koprowski s. 29-45
"Bezsilność" miłości jako idea wychowawcza. Próba zbadania fragmentu myśli Józefa Tischnera na styku filozofii i pedagogiki Mirosław Pawliszyn s. 46-58
Zarys nauki Kościoła o istnieniu Zła osobowego i walka z nim od końca I do VI wieku Tomasz Szałanda s. 59-72
Próba zdefiniowania granicy pomiędzy ingerencjami terapeutycznymi a eugenicznymi dokonywanymi na genomie ludzkim Dawid Wilczyński s. 73-96
Św. Alfons Maria de Liguori jako prekursor nowej ewangelizacji Gerard Siwek s. 99-136
An anthropological dimension of the kenosis in the writings of Hans Urs von Balthasar Krzysztof Szwarc s. 137-157
El buen pastor según Afraates, el Sabio Persa Marek Raczkiewicz s. 158-170
Nowa Świątynia według 2 Ba 4 Jolanta Judyta Pudełko s. 171-185
Święto Sukkot - dzieje i teologia Karol Jasiński s. 186-210
Starotestamentowe reminiscencje w "Magnificat" Roman Krawczyk s. 211-223
Wyobrażenia Boga Ojca w ikonografii nowożytnej w kontekście dogmatu trynitarnego. Kanon obowiązujący w sztuce zachodniej i wschodniej Olga Cyrek s. 224-249
Śpiew w nabożeństwach pokutnych : studium teologiczno-pastoralne Sławomir Ropiak s. 250-276
Rok liturgiczny jako anamneza Misterium Chrystusa w świetle Konstytucji o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła katolickiego Daniel Brzeziński s. 277-287
Wolność w katolickiej doktrynie społecznej Waldemar Wesoły s. 288-313
Starość wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji Marek Kluz s. 314-332
Социально-этические взгляды и пастырское служение св. Иоанна Златоуста в условиях классового антагонизма его эпохи Andriy Oliynyk s. 333-346
Von der Verwendung der Modelle in der Ekklesiologie und Pastoraltheologie Ryszard Hajduk s. 347-361
Korelacja nauczania religii z edukacją dla bezpieczeństwa w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych Edward Wiszowaty Anna Zellma s. 362-378
Ojciec Bernard Łubieński i redemptorystowskie ślady na drodze życia oraz biskupiej posługi kardynała Albina Dunajewskiego w latach 1861-1894 Maciej Sadowski s. 381-400
"Ora et labora" - biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w latach 1958-1988 Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 401-420
Historia mazurskiej parafii pw. św. Józefa w Opaleńcu w XIX i pierwszej połowie XX wieku Marek Jodkowski s. 421-435
Zasady interpretacyjne w odniesieniu do władzy wykonawczej (kan. 138 KPK) Ginter Dzierżon s. 439-446
Kompetencje Roty Rzymskiej po opublikowaniu "motu proprio Querit semper" Robert Kantor s. 447-459
Dyskryminacja ze względów religijnych w zakresie zatrudnienia i pracy w kontekście art. 194 polskiego Kodeksu karnego z 1997 roku Michał Poniatowski s. 460-475
Ascetyczna praktyka kapituły win w instytutach zakonnych Bożena Szewczul s. 476-485
Udział rady w aktach podejmowanych przez przełożonego zakonnego Marek Saj s. 486-496