Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Redemptorystowskie
2009, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
Informacje dla Autorów. s. 6
Działalność oświatowa i opiekuńcza księży redemptorystów-benonitów w Warszawie w latach 1787-1808 Leonard Grochowski s. 9-29
Św. Klemens Hofbauer - ojciec ubogich Adam Owczarski s. 30-44
Uniwersalny charakter apostolatu św. Klemensa Marii Hofbauera Maciej Sadowski s. 45-64
Dawkins - wątpliwa apologetyka ateizmu Robert Piechowicz s. 67-76
Przyświadczenie i pewność jako fundament doświadczenia religijnego w "Logice wiary" Johna Henry'ego Newmana Mirosław Pawliszyn s. 77-88
Das Wesen der Freiheit in Hans-Eduard Hengstenbergs Philosophie Janusz Urban s. 89-114
Metafory teologiczne w teatrze Katarzyna Flader s. 117-127
Potrzeba edukacji kulturowej Witold Kawecki s. 128-140
Wokół śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w myśli Orygenesa Marek Raczkiewicz s. 141-158
Przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty w świetle kanonicznego prawa karnego Marek Stokłosa s. 159-178
Odkrywanie i realizacja charyzmatu założycielskiego w życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego M. Loyola Opiela s. 179-222
Prawne elementy życia braterskiego we wspólnocie zakonnej Marek Saj s. 223-239
Rekolekcje zamknięte według metody alfonsjańskiej Paweł Drobot s. 240-255
Noty o autorach. s. 257-260