Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Redemptorystowskie
2004, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
Przemiany w historiograficznej recepcji postaci św. Klemensa Hofbauera na przestrzeni dziejów Otto Weiss Dorota Jankowska (tłum.) s. 9-33
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu (1903-2004) Stanisław Piech s. 35-50
Zarys dziejów Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w latach 1903-1939 Marian Brudzisz s. 51-88
Ojciec Emil Stanula CSsR (1935-1999) Bolesław Słota s. 89-100
Teologie w szkole w Chartres w XII wieku Stanisław Bafia s. 103-115
O dwóch źródłach współczesnego ateizmu Paweł Mazanka s. 117-125
Myśliciele żydowscy XX wieku - Franz Kafka Marek Urban s. 127-145
Niepewność jako podstawa pewności : zarys filozofii wiary Petera Wusta Mirosław Pawliszyn s. 147-161
Co Martin Heidegger rozumie pod pojęciem "technika"? : na ile jest ona poddana roszczeniu zasady, że wszystko ma swoją przyczynę? Janusz Urban s. 163-172
Odkupienie od zła : wzajemna zależność stworzenia i odkupienia Bruno Hidber Jan Walentek (tłum.) s. 175-185
Problem zmartwychwstania człowieka w teologii Ladislausa Borosa Andrzej Stefan Nowicki s. 187-200
Hymn o perle Marek Raczkiewicz s. 201-210
Nawrócenie jako cel działalności misyjnej redemptorystów Ryszard Hajduk s. 211-224
Redemptorysta jako nosiciel nadziei wobec współczesnych wyzwań kościoła i świata : wskazania i kierunki wyłaniające się z teologii moralnej Zdzisław Klafka s. 225-240
Przygotowanie do życia apostolskiego w zgromadzeniu redemptorystów - odpowiedzią na oczekiwania współczesnego świata i kościoła Marek Saj s. 241-258
Kapłan-przewodnik duchowy, czy jest komuś dzisiaj potrzebny? Cechy - zadania - duchowość kapłana i przewodnika duchowego według Henri J. M. Nouwena Piotr Koźlak s. 259-278
Konsekrowani do pełnienia misji : misyjna natura życia konsekrowanego Jacek Zdrzałek s. 279-299
Egzorcyzmy w odnowionej liturgii kościoła Stanisław Madeja s. 301-309