Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Redemptorystowskie
2008, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
Wpływ klarysek starosądeckich na rozwój kultury liturgiczno-muzycznej na przełomie XIII i XIV wieku Janusz Sok s. 9-19
Dzieje i specyfika Reguły św. Jana de Matha Piotr Hipolit Graduszewski s. 20-40
Pierwsze środowisko życia Antoniego Jedka (1834-1903) : parafia św. Bartłomieja w Czermnej, rodzina i rówieśnicy Tadeusz Fitych s. 41-61
Życie i działalność o. Edwarda Juniewicza w latach 1925-1989 Bolesław Słota s. 62-83
Empiryczne nauki szczegółowe o człowieku a antropologia filozoficzna Edmund Morawiec s. 87-100
Krótkie myśli błądzące wokół teorii poznania Mirosław Pawliszyn s. 101-108
Dialektyka zbawienia : między darem przymierza a jego odrzuceniem : aspekt moralny Gabriel Witaszek s. 111-123
Wkład o. Bernarda Häringa w prace Soboru Watykańskiego II Raphael Gallagher Sylwester Cabała (tłum.) s. 124-135
Problematyka literacka perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mk 2, 1-12) Tomasz Szałanda s. 136-142
Próba diagnozy współczesnej kultury Witold Kawecki s. 143-155
Sakrament pojednania misją redemptorystów Kazimierz Fryzeł s. 156-170
Wkład o. Henryka Pagiewskiego w posoborową odnowę katechetyczno-homiletyczną w Polsce Mirosław Chmielewski s. 171-229
Kryzys i odnowa przepowiadania słowa Bożego w ujęciu Viktora Schurra Witold Radowski s. 230-238
"Sollicitudo omnium Ecclesiarum" (2 Kor 11, 28) : Pawłowa troska o Kościół jako jedno ciało Chrystusa Andrzej Wodka s. 239-250