Znaleziono 2 artykuły

Paweł Drobot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troska św. Gerarda Majelli o zbawienie każdego człowieka Paweł Drobot s. 173-185
Rekolekcje zamknięte według metody alfonsjańskiej Paweł Drobot s. 240-255