Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Wodka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sollicitudo omnium Ecclesiarum" (2 Kor 11, 28) : Pawłowa troska o Kościół jako jedno ciało Chrystusa Andrzej Wodka s. 239-250
Szczególny wkład osób konsekrowanych w nową ewangelizację Andrzej Wodka s. 261-272