Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Redemptorystowskie
2003, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Zdzisław Klafka s. 5-6
Od Redakcji. s. 7
O. Kazimierz Hołda - redemptorysta : 1907-1987 Bolesław Słota s. 11-41
Alumni WSD redemptorystów wobec wydarzeń polityczno-społecznych w latach 1903-1945 Edward Nocuń s. 43-55
Formacja seminaryjna polskich redemptorystów w latach 1939-1945 Maciej Sadowski s. 57-83
Bóstwo i boskość w początkach myśli greckiej Kleofas Wojciech Gródek s. 87-96
Kilka uwag na temat problemu Boga w filozofii greckiej Dobrochna Dembińska-Siury s. 97-114
Sporów o religię - ciąg dalszy Mirosław Pawliszyn s. 115-131
Święty Efrem - syryjski poeta tajemnic Pana Marek Raczkiewicz s. 135-143
"Wszystko co jest dobre i piękne należy do nas" : w 15. rocznicę śmierci Hansa Ursa von Balthasara Piotr Chyła s. 145-164
Rzeczywistość konsekracji radami ewangelicznymi według Jana Pawła II Jacek Zdrzałek s. 165-198
Razem w ewangelizacji najbardziej opuszczonych Piotr Koźlak s. 199-214
Prawo "do azyli" czy prawo "o azyl"? Instytucja azylu w zarysie Benedykt Cisoń s. 215-260