Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Redemptorystowskie
2015, Numer 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ankieta filozofów: Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”? Mirosław Pawliszyn s. 7
Powołanie filozofii, czyli co ludzie "czystego serca" mieliby do powiedzenia współczesnej filozofii Jan Krasicki s. 8-14
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? Maria Kostyszak s. 15-19
Co i komu daje filozofia? Adam Chmielewski s. 19-26
Moja krótka historia filozofii starożytnej (III) Dobrochna Dembińska s. 27-52
La recepción de Pitágoras y la escuela pitagórica en los escritos de Tertuliano (segunda parte) Ramiro Antonio López Montoya s. 53-73
Deber, amor propio, dolor: claves hermenéuticas para una ética antropológica : segunda parte Juan Pablo Martinez s. 75-100
Dom jako miejsce ujawnienia egzystencji : myśl zebrana w jedenastu uwagach Mirosław Pawliszyn s. 101-116
Czynniki kształtujące poznanie aporetyczne Piotr Duchliński s. 117-147
Geneza i rozwój naturalizmu naukowego w myśli Davida Raya Griffina Paweł Sokołowski s. 149-169
Przyrodnicza a humanistyczna wizja człowieka według Charlesa Taylora Karol Jasiński s. 171-185
Wiedza jako ukierunkowanie człowieka na sferę absolutną w ujęciu Maxa Schelera Grzegorz Mazur s. 187-201
Paradygmaty chaosu Michał Janocha s. 203-212
Pieśń dziękczynna Zachariasza (Łk 1, 68–79) Roman Krawczyk s. 215-229
Schwächen oder Stärken des heutigen Katholizismus? Kritische Bemerkungen zu einer Kritik an der Kirche Ryszard Hajduk s. 231-245
Nowa ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej Andrzej Makowski s. 247-259
The persecution of the Ukrainian Greek-Catholic Church in the opinion of the inhabitants of Pokuttia in the Western Ukraine Roman Kordoński s. 261-271
Rola i zadania świeckich we współczesnej parafii Piotr Duksa s. 273-278
Życie konsekrowane świeckich – paradoks czy fenomen? Barbara Rozen s. 279-294
Maryjne elementy wystroju kościoła karmelitów bosych pw. Niepokalanego Poczęcia w Krakowie Szczepan T. Praśkiewicz s. 295-305
W 450. rocznicę zakończenia Soboru Trydenckiego (1545–1563) Jan Wiśniewski s. 309-316
Rozpracowywanie przez aparat bezpieczeństwa PRL ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego i o. Mariana Pirożyńskiego na przykładzie działalności tajnego współpracownika o pseudonimie „Ptaszyńska” Piotr Bączek s. 317-335
Życie, działalność apostolska i biskupia posługa bł. Mikołaja Czarneckiego CSsR (1884–1959) Olga Pushchak s. 337-356
Katolicka parafia w Tylży w XIX wieku Marek Jodkowski s. 357-371
Troska Kościoła o tożsamość instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Marek Saj s. 375-390
Faza formacyjna dekretów poszczególnych w kanonicznym porządku prawnym (kan. 50 KPK) Ginter Dzierżon s. 391-398
Strój duchownych diecezjalnych w ustawodawstwie partykularnym archidiecezji poznańskiej w latach 1867–2008 Karol Świergosz s. 399-410
Proofs acquired illicitly in processes declaring the nullity of marriage Małgorzata Koterba s. 411-426
Prawa dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich : spojrzenie kanoniczno-cywilne Marcin Czujek s. 427-442
Kształcenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – kontekst polski Anna Zellma s. 445-455
The family planning in the awareness of UKSW students in Warsaw Jolanta Łodzińska s. 457-474
Przebieg turniejów rycerskich w Polsce XV wieku Anna Lachowska s. 475-488
Governance deficits and national and human security in Nigeria: Philosophical reflections on corruption, marginality and social order Philip Ogo Ujomu s. 489-509
Indigenous knowledge contra economism and the imperative of contemporary discourse of Africa’s development Felix O. Olatunji Amaechi Udefi s. 511-522
Youth crisis and the quest for social order through the career talent pathway, Nigeria’s problem of political obligation: A philosophical reflection Paul Kehinde Michael s. 523-539
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Synod przeciwko rodzinie? Cała prawda o katolickiej ortodoksji”, Poznań, 26–27 maja 2015 roku Jerzy Kotkowski s. 541-549
Sprawozdanie z konferencji „Prawo o nauczaniu w Kościele”, Olsztyn, 26 lutego 2015 roku Mateusz Tubisz s. 551-553