Tytuł Studia Redemptorystowskie
ISSN 1731-710X
Wydawca Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Redemptorystowskie
2013, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? Aleksandra Pawliszyn Mirosław Pawliszyn Krzysztof Stachewicz s. 7-19
Moja krótka historia filozofii starożytnej Dobrochna Dembińska s. 20-41
The relation between ontology and ethics in the thought of Emmanuel Lévinas Juan Haidar s. 42-57
Śmierć czy ukrycie się Boga? Filozoficzno-teologiczny kontekst problematyki Karol Jasiński s. 58-68
Św. Anzelma z Canterbury ontologiczno-teologiczny system moralności Antoni Karaś s. 69-81
Diagnoza preimplantacyjna - definicja i zastosowanie Tomasz Orłowski s. 82-108
"Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkować się z ateistą", S. Zatwardnicki, Warszawa 2012 : [recenzja] Mirosław Pawliszyn Sławomir Zatwardnicki (aut. dzieła rec.) s. 109-114
Evangelisieren durch die gelebte "Communio" Ryszard Hajduk s. 117-133
Pastoral work in the service of the Kingdom of God - Blessed priest Emilian Kovch (1884-1944) Andriy Oliynyk s. 134-144
Znaczenie informacji w codziennym życiu wczesnośredniowiecznych mnichów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji Olga Cyrek s. 145-171
Kapłana-poety doświadczanie słowa : szkic na temat egzystencjalnej lektury Pisma Świętego w tomiku "Doświadczanie Ziemi" ks. Janusza S. Pasierba Krzysztof Kranicki s. 172-187
Kryzys w życiu proroka Eliasza Roman Krawczyk s. 188-200
Świętowanie w chrześcijaństwie w IV-V wieku Konrad Komarnicki s. 201-229
Jezus Mesjaszem - problematyka mesjanizmu Stefan Ewertowski s. 230-245
Aby zachować tożsamość teologii : kryzys teologii katolickiej i drogi do jego przezwyciężenia według dokumentu "Theology Today" Międzynarodowej Komisji Teologicznej Marcin Składanowski s. 246-260
Duchowość zakonna według adhortacji Jana Pawła II "Redemptionis donum" Adam Józef Sobczyk s. 261-273
Obraz Najświętszej Maryi Panny w pieśniach do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Sławomir Ropiak s. 274-293
Potrzeby dziecka w rodzinie adopcyjnej Michał Tunkiewicz s. 294-302
Geneza i powstanie katolickiej parafii i w Dąbrównie w XIX wieku Marek Jodkowski s. 305-316
Spotkania świętych - arcybiskupa Felińskiego z ojcem Łubieńskim Teresa Antonietta Frącek s. 317-351
Jednoczyć, ale w jaki sposób? Wybrane koncepcje integracji kontynentu europejskiego doby dwudziestolecia międzywojennego Piotr Koprowski s. 352-368
Założenia generalne dotyczące aktu przełożonego kościelnego wymagającego współudziału organów partycypacji (kan. 127 § 1 KPK) Ginter Dzierżon s. 371-381
Warunki wymagane do ważności i godziwości chrztu ze strony przyjmującego sakrament według aktualnie obowiązującego prawa w Kościele rzymskokatolickim Tomasz Jakubiak s. 382-399
Klonowanie człowieka w świetle nauki Kościoła katolickiego i prawa polskiego Magdalena Tacikowska s. 400-409
L'ufficio del decano nella diocesi di Augustów ossia di Sejny fino agli anni sessanta del XIX secolo Marek Stępień s. 410-424