Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pedagogika Szkoły Wyższej
2013, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce Jolanta Miluska s. 11-23
Na marginesie sporu : akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego Oskar Szwabowski s. 25-42
Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych Justyna Nowotniak s. 43-62
Czy opłaca się studiować? Wojciech Jarecki s. 65-76
(Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji Justyna Wrzochul-Stawinoga s. 77-92
Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta Anna Kowalik s. 93-109
Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie? Natalia Pietruszka s. 111-124
Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć Anna Biały s. 127-149
W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice : doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus Krzysztof Sawicki Emilia Żyłkiewicz-Płońska s. 151-162
"Młodzież akademicka a kariera zawodowa", Agnieszka Cybal-Michalska, Kraków 2013 : [recenzja] Małgorzata Mikut Agnieszka Cybal-Michalska (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej", Mariola Gańko-Karwowska, Szczecin 2013 : [recenzja] Małgorzata Anna Kućko Mariola Gańko-Karwowska (aut. dzieła rec.) s. 171-178
"Uniwersytet na miarę swego czasu : transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich", Kazimierz Musiał, Gdańsk 2013 : [recenzja] Oskar Szwabowski Kazimierz Musiał (aut. dzieła rec.) s. 179-185
Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania” Aleksandra Sander s. 187-191
Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT : działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach Maksymilian Chutorański Jacek Moroz s. 193-198
Szkoła wyższa – (r)e-wolucje: kariery akademickie Ogólnopolska konferencja naukowa 4–5 września 2014 roku Anna Murawska s. 199-200