Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Anna Kućko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują? Małgorzata Anna Kućko s. 75-96
"Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej", Mariola Gańko-Karwowska, Szczecin 2013 : [recenzja] Małgorzata Anna Kućko Mariola Gańko-Karwowska (aut. dzieła rec.) s. 171-178
"Uniwersytet – fabryka – maszyna : Uniwersytet w perspektywie radykalnej", Oskar Szwabowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Anna Kućko Oskar Szwabowski s. 181-188