Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Pedagogika Szkoły Wyższej
2015, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki Jan Rutkowski s. 11-24
Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918–1939) Elżbieta Magiera s. 25-44
Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy… Maksymilian Chutorański s. 47-58
Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców? Jacek Moroz s. 59-69
Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Ewa Kochanowska s. 73-87
Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu UAM WPA w Kaliszu Mirosław Kordowski s. 91-106
Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management Valentina Shvets s. 107-117
Agambenowska szczelina edukacyjna Oskar Szwabowski Tyson E. Lewis (aut. dzieła rec.) s. 121-134