Znaleziono 2 artykuły

Justyna Nowotniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych Justyna Nowotniak s. 43-62
Społeczne światy pokoi nauczycielskich Justyna Nowotniak s. 71-86