Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Pedagogika Szkoły Wyższej
2014, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O korporatyzacji uniwersytetu Mieczysław Malewski s. 11-29
Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań Beata Gola Dorota Pauluk s. 31-51
Ile punktów za etos? Małgorzata Wałejko s. 55-72
Studia doktoranckie jako przestrzeń refleksyjności? Agnieszka Jankowska s. 75-90
Raportuj, bloguj i wyznawaj : o karierze akademickiej w społeczeństwie konfesyjnym Helena Ostrowicka s. 91-107
(Jaki?) Doktorat i co dalej? : rzecz o wysoko wykwalifikowanych specjalistach w społecznościach lokalnych Włodzimierz Olszewski s. 109-121
Zaufanie do e-learningu w kształceniu akademickim na przykładzie doświadczeń w Nesna University College Elżbieta Perzycka s. 123-133
Edukacja ponad różnicami, czyli szkic o międzykulturowość w nauczaniu studentów Aleksandra Sander s. 137-148
Szkoła wyższa jako przestrzeń edukacji gerontologicznej Beata Bugajska s. 149-165
Studenckie adaptacje sztuki, czyli aksjologiczne i emancypacyjne wymiary animacji kulturalnej w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego Jerzy Norbert Grzegorek s. 167-186
Niemieckie „Frauenforschung” na przykładzie Uniwersytetu w Dortmundzie Patrycja Jeziorowska s. 187-194
"Proces kształcenia w uniwersytecie w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów : raport z badań", Teresa Bauman, Gdańsk 2011 : [recenzja] Janina Świrko-Pilipczuk Teresa Bauman (aut. dzieła rec.) s. 197-203
Sprawozdanie z konferencji naukowej Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, 14–15 listopada 2014 roku Małgorzata Głoskowska-Sołdatow s. 205-212
Ogólnopolska konferencja naukowa Szkoła wyższa – (r)e-wolucje: kariery akademickie Międzyzdroje, 4–5 września 2014 roku Maksymilian Chutorański s. 213-217