Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Pedagogika Szkoły Wyższej
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z żalem żegnamy Panią Profesor Janinę Parafiniuk-Soińską (1922–2012) Wiesław Andrukowicz Renata Towlson s. 9-13
Edukacja akademicka w pułapce pozornego egalitaryzmu Mieczysław Malewski s. 17-41
Integracja środowiska akademickiego : zysk symboliczny versus rytualizacja pozorów Ewa Bilińska-Suchanek s. 43-55
Edukacja ustawiczna i andragogika w procesie modernizacji szkolnictwa wyższego Józef Półturzycki s. 57-77
Społeczna rola profesora współczesnej uczelni – kontynuacja czy transformacja tradycji Dorota Jankowska s. 81-100
Nauczyciel akademicki wobec dylematu: badacz – dydaktyk – wychowawca – organizator Dariusz Zając s. 101-125
Kultura organizacyjna szkoły wyższej – pozadydaktyczne formy funkcjonowania uczelni Ewa Augustyniak s. 129-136
XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje, analizy, interpretacje Białystok–Supraśl 17–22.09.2012 Radosław Falkiewicz-Szult s. 137-142
"Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle) : w perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręcznik", Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski, Toruń 2011 : [recenzja] Aleksandra Żukrowska Monika Jaworska-Witkowska (aut. dzieła rec.) Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 143-148
"Pedagogika, tom 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji", Bogusław Śliwerski, Gdańsk 2010 : [recenzja] Wiesław Andrukowicz Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 149-161