Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Pedagogika Szkoły Wyższej
2011, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie w szkole wyższej − przeżytek czy nadal potrzeba? : o zapomnianych obszarach refleksji w pedagogice szkoły wyższej Ewa Kubiak-Szymborska s. 11-26
Zmiany w rozwoju profesjonalnym nauczyciela implikacją edukacji akademickiej Ryszard Parzęcki s. 27-40
Wartość współcześnie odczytywanego strukturalizmu dla międzykulturowego kształcenia studentów Aneta Rogalska-Marasińska s. 41-61
Razem czy osobno, czyli refleksje nad tradycyjną koncepcją wykładu akademickiego Kazimierza Brodzińskiego i współczesny wykład on-line Jadwiga Suchmiel s. 65-74
Wizje rozwoju sektora akademickiego w Polsce jako wyzwanie dla pedagogiki szkoły wyższej – wybrane zagadnienia Jacek Stachowicz s. 75-88
Cele życiowe studentów w kontekście śmierci jako problemu egzystencjalnego Dorota Skrocka s. 91-105
Zaufanie jako element kapitału społecznego i warunek społecznego funkcjonowania studentów Krzysztof Zdziarski s. 107-117
Uczelnia jako instytucja edukacyjna przygotowująca absolwentów do zawodów, w których dominują sytuacje trudne Janusz Ślusarski s. 119-131
Wyzwania dla pedagogiki szkoły wyższej w kontekście raportów z obrad Światowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego Anna Frąckowiak s. 135-149
XXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów : dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy; Kazimierz Dolny, 12–17 września 2011 Maciej Sokołowski-Zgid s. 151-155
"Uniwersytet : stabilność i zmiana", Maria Wójcicka, Warszawa 2010 : [recenzja] Aneta Makowska Maria Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 159-163