Znaleziono 2 artykuły

Jacek Stachowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom Jacek Stachowicz s. 63-74
Wizje rozwoju sektora akademickiego w Polsce jako wyzwanie dla pedagogiki szkoły wyższej – wybrane zagadnienia Jacek Stachowicz s. 75-88