Znaleziono 1 artykuł

Janusz Ślusarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczelnia jako instytucja edukacyjna przygotowująca absolwentów do zawodów, w których dominują sytuacje trudne Janusz Ślusarski s. 119-131