Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Pedagogika Szkoły Wyższej
2014, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homo academicus w świecie homo oeconomicus : o obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem Maria Czerepaniak-Walczak s. 11-24
Quo vadis university teacher? Ivana Pirohova s. 25-42
Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju Wiesław Andrukowicz s. 43-69
Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów Barbara Karwowska-Politewicz s. 73-89
Student – klient na współczesnym uniwersytecie Karina Knasiecka-Falbierska s. 93-104
Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie? Małgorzata Mikut s. 105-121
Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych Jan Czechowski s. 123-142
Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki – kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Rafał Majzner s. 143-154
Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego Justyna Wrzochul-Stawinoga s. 155-177
"Uniwersytet – fabryka – maszyna : Uniwersytet w perspektywie radykalnej", Oskar Szwabowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Anna Kućko Oskar Szwabowski s. 181-188