Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Pedagogika Szkoły Wyższej
2011, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9-13
Profesor Kazimierz Jaskot – uczony, organizator, społecznik Włodzimierz Krysiak s. 17-21
Kazimierz Jaskot i jego czas historyczny w procesie tworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego Kazimierz Kozłowski s. 23-37
Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego na łamach „Rzeczpospolitej” w latach 1984–1985 : uwagi do mariażu polityki, racji stanu i nauki w późnej Polsce Ludowej Włodzimierz Stępiński s. 39-67
Uniwersytet: miejsce edukacji całożyciowej czy salon profesora Higginsa? : perspektywa pedagogiczna Maria Czerepaniak-Walczak s. 69-90
Akademia jako źródło wiedzy oraz przestrzeń kształcenia i wychowania Kazimierz Wenta s. 91-109
Ekonomiczny wymiar pedagogiki Waldemar Tarczyński s. 111-114
"Edukacja akademicka wobec prawdy", Anna Murawska, Ilona Kość, Szczecin 2010 : [recenzja] Lucyna Dziaczkowska Ilona Kość (aut. dzieła rec.) Anna Murawska (aut. dzieła rec.) s. 117-128
"Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne", Maria Dudzikowa, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Kraków 2010 : [recenzja] Joanna Nawój-Połoczańska Maria Dudzikowa (aut. dzieła rec.) Renata Wawrzyniak-Beszterda (aut. dzieła rec.) s. 129-134
"Ku odpowiedzialności w studiowaniu pedagogiki", Lidia Marek, Toruń 2010 : [recenzja] Teresa Siudyło Lidia Marek (aut. dzieła rec.) s. 135-141
Pedagogika szkoły wyższej wobec tradycji i współczesności Jubileuszowy XX Zjazd Naukowy Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej Międzyzdroje, 30–31.05.2011 Teresa Andrzejewska Sylwia Gwardys-Szczęsna s. 145-149