Znaleziono 3 artykuły

Ryszard Parzęcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w rozwoju profesjonalnym nauczyciela implikacją edukacji akademickiej Ryszard Parzęcki s. 27-40
Przesłanki i kierunki przeobrażeń funkcji edukacyjnych nauczyciela Agnieszka Parzęcka-Denis Ryszard Parzęcki s. 131-149
Zwrotne informacje zawodowe w sytuacji podejmowania decyzji i korzystania z poradnictwa zawodowego Ryszard Parzęcki s. 233-241