Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Pedagogika Szkoły Wyższej
2012, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Music education and education of the teachers of music: challenges for higher education Daiva Bukantaite Vaiva Zuzeviciute s. 11-25
Co może zrobić mała szkoła wyższa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej? Włodzimierz Olszewski s. 27-47
Z tradycji kształtowania wzorów osobowych w Uniwersytecie Królewsko-Warszawskim (1819–1829) Jadwiga Suchmiel s. 51-63
Arteterapia – nowy obszar kształcenia pedagogów? Edyta Nieduziak s. 65-84
Realizacja czterech filarów edukacji Jacques’a Delorsa w szkolnictwie wyższym w opinii studentów pedagogiki Marta Urban-Sigłowy s. 85-108
Nauczyciel akademicki – promotor jako osoba wyzwalająca potencjał społeczny i obywatelski studentów Aldona Zakrzewska s. 111-119
Postawy instrumentalno-adaptacyjne nauczycieli jako pozostałość przeszłości i konsekwencja kryzysu kształcenia w szkole wyższej Maria Kocór s. 121-146
Współdziałanie nauczycieli akademickich ze studentami w procesie dydaktycznym Anna Krajewska s. 147-167
Obraz umiejętności warsztatowych studentów pedagogiki Barbara Klasińska s. 169-184
Stosowanie środków psychoaktywnych przez młodzież akademicką Hubert Kupiec s. 185-197
Sprawozdanie z konferencji „Prawica – Lewica – Wychowanie” (4–5 grudnia 2012, UMK, Toruń) Małgorzata Kunicka s. 201-205
Z piwnic ivory tower Zack Furness Oskar Szwabowski s. 207-223
"Fabryka dyplomów czy universitas?", (red.) Maria Czerepaniak-Walczak, Kraków 2013 : [recenzja] Aleksander Cywiński Maria Czerepaniak-Walczak (aut. dzieła rec.) s. 225-229