Tytuł Pedagogika Szkoły Wyższej
ISSN 2083-4381
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Pedagogika Szkoły Wyższej
2013, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych Sławomir Olszewski Katarzyna Parys s. 11-31
Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych Jacek Moroz s. 33-44
O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń Dorota Jankowska s. 47-62
Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom Jacek Stachowicz s. 63-74
Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują? Małgorzata Anna Kućko s. 75-96
Quality of lifelong education : Monitoring vs. evaluation : Case study Magdalena Jakubowicz Małgorzata Madej s. 99-119
Edukacja nieformalna w bibliotekach publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy Danuta Tomczyk s. 121-135
Discourse, Power, Resistance – 8.04–10.04 2014, Uniwersytet Greenwich, Londyn Przemysław Dudek s. 139-141
VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 19.09–21.09.2013, Gdańsk Teresa Joanna Andrzejewska s. 143-153