Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Norbert Grzegorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inny w przestrzeni wychowania do twórczości – tancerz z niepełnosprawnością ruchową Jerzy Norbert Grzegorek s. 95-104
Animacja kultury jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości w pasji i praktyce akademickiej Jerzy Norbert Grzegorek s. 121-153
Wychowywanie do twórczości przez sztukę : "O potrzebie poszukiwania i tworzenia wartości" Jerzy Norbert Grzegorek s. 158-195
Studenckie adaptacje sztuki, czyli aksjologiczne i emancypacyjne wymiary animacji kulturalnej w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego Jerzy Norbert Grzegorek s. 167-186
O książce Mirosławy Nowak-Dziemianowicz „Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości” : istotnych rzeczy kilka i uznaniu bez walki Jerzy Norbert Grzegorek Mirosława Nowak-Dziemianowicz (aut. dzieła rec.) s. 307-323
Animacja kultury jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości w pasji i praktyce akademickiej Jerzy Norbert Grzegorek s. 320-348