Znaleziono 1 artykuł

Natalia Pietruszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie? Natalia Pietruszka s. 111-124