Znaleziono 1 artykuł

Mariola Gańko-Karwowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej", Mariola Gańko-Karwowska, Szczecin 2013 : [recenzja] Małgorzata Anna Kućko Mariola Gańko-Karwowska (aut. dzieła rec.) s. 171-178