Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Muzealno-Historyczne
2015, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jan Główka s. 9
Introduction Jan Główka s. 10
Źródła do dziejów Kielc w latach I wojny światowej w Archiwum Państwowym w Kielcach Wiesława Rutkowska s. 13-33
Źródła ikonograficzne do dziejów Legionów Polskich w zbiorach Muzeum Historii Kielc Marcin Kolasa s. 35-48
Dziewiętnastowieczne spory o drogi do niepodległości Wiesław Caban s. 49-54
Kielczanie w II Brygadzie Legionów Polskich – bracia Massalscy Adam Massalski s. 55-64
Organizacje samopomocy społecznej na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej Małgorzata Przeniosło s. 65-79
Kobiety w ruchu niepodległościowym na ziemi kieleckiej1 w latach 1914–1918 Kamila Cybulska s. 81-97
Zapomniana postać oficera Legionów i POW Jana Zdanowicza-Opielińskiego „Wojsznara” i jego związki z Kielcami Izabela Bożyk s. 99-107
Kielce we wspomnieniach Mosze Nachuma Jerozolimskiego Marek Maciągowski s. 109-118
Władysław Dziadosz (1893–1980) – wojewoda kielecki i „strażnik pamięci legionowej” Lidia Michalska-Bracha s. 119-128
Rok 1914 w twórczości Gustawa Daniłowskiego, Andrzeja Struga i Wacława Sieroszewskiego Grażyna Legutko s. 129-136
Józef Piłsudski i rok 1914 w narracjach szkolnych z lat trzydziestych XX w. Hanna Wójcik-Łagan s. 137-152
Marsze Szlakiem Kadrówki (1924–1939) : między polityką historyczną a ideą wychowania obywatelskiego Alicja Malicka s. 153-168
Najstarsze fotografie Kielc (do 1878 r.) Leszek Dziedzic s. 171-182
Kieleccy cykliści (1892–1906) Marta Pawlina-Meducka s. 183-194
Franciszek Ernest Giertych (1868-1938) - życie i działalność Piotr Bąblewski s. 195-209
Zamieszki antyżydowskie w Kielcach 11 i 12 listopada 1918 roku w świetle protokołów posiedzeń kieleckiej Rady Miejskiej Marek Maciągowski s. 211-217
2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach (1922–1939) Tadeusz Banaszek s. 219-226
Czynniki wpływające na stan zdrowotny kielczan w okresie międzywojennym Agnieszka Danielewska s. 227-241
Zapowiedź zmian : pierwsze budynki modernistyczne w Będzinie Stefania Lazar s. 243-251
Bohdan Zalewski, Fragmenty kroniki rodzinnej Włodzimierz Matwin Bohdan Zalewski s. 255-266
Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2014 r. Marcin Kolasa s. 269-282
Wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Kielc w 2014 r. s. 283-289
Indeks s. 293-320