Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Muzealno-Historyczne
2013, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki przemysłu kieleckiego Jerzy Z. Pająk Jerzy Szczepański s. 11-29
Początki przemysłu spożywczego w Kielcach Marek Maciągowski s. 31-38
Przemysł drzewny w Kielcach w latach 1918 - 1939 Edyta Majcher-Ociesa s. 39-49
Produkcja wojskowa kieleckich zakładów przemysłowych w okresie międzywojennym Tadeusz Banaszek s. 51-56
Budownictwo przemysłowe w Kielcach do 1939 r. : zarys Krzysztof Myśliński s. 57-65
Źródła do dziejów kieleckiego przemysłu po 1945 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Hubert Mazur s. 67-78
Manifestacje religijno-patriotyczne i wybuch powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich Wiesław Caban s. 79-85
O Czengerym raz jeszcze Jacek Legieć s. 87-95
Gospodarka leśna w okresie powstania styczniowego Piotr Kacprzak s. 97-109
Obchody rocznic powstania styczniowego w Kielcach w XIX - XX wieku (do 1939 roku) Lidia Michalska-Bracha s. 111-119
Powstanie styczniowe w Świętokrzyskiem na łamach prasy zagranicznej Anna Myślińska s. 121-141
Powstańcze groby w ikonografii Muzeum Historii Kielc Marcin Kolasa s. 143-152
Materiały dotyczące powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Iwona Pogorzelska s. 153-174
"Gazeta Kielecka" a program pozytywizmu Marta Pawlina-Meducka s. 175-188
Znana, zapomniana i nie poznana przestrzeń miasta - ulica Sienkiewicza w Kielcach Dariusz Piotrowicz s. 189-209
Zbiory kielczanina Stanisława Piotrowicza jako przykład prywatnego kolekcjonerstwa "pamiątek historycznych" Konrad Otwinowski s. 211-218
"Muzeum wyobraźni" André Malraux : idea i praxis Leszek Dziedzic s. 219-233
Wizerunki Stanisława Staszica w sztuce Elżbieta Jeżewska s. 237-246
Józef Dobski, Pamiętnik z 1939 roku Józef Dobski Andrzej Rembalski s. 249-266
„Zabytkowa Huta >Józef< w Samsonowie - potrzeba kompleksowej opieki" : sympozjum w Sielpi Wielkiej, 27 lipca 2013 r. Adam Czmuchowski s. 269-272
Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2012 roku Marcin Kolasa s. 275-281