Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Muzealno-Historyczne
2016, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rogatki miejskie w Kielcach Dariusz Piotrowicz s. 11-36
Maksymilian Strasz – kielecki pionier polskiej fotogra i Alicja Ciosek s. 37-54
Franciszek Solnicki – burmistrz kielecki i jego najbliższa rodzina Barbara Pławska s. 55-61
Projekty kolejowe związane z Drogą Żelazną Iwanogrodzko-Dąbrowską w XIX w. na podstawie doniesień „Gazety Kieleckiej” Maciej K. Cichoń s. 63-85
Kultywowanie tradycji Akademii Górniczej w środowisku kieleckim Andrzej Rembalski s. 87-96
Wypadki antyżydowskie w Kielcach w dniach 6–14 lipca 1921 roku, czyli rzecz o „bandyceniu się” powstańców śląskich Piotr Bąblewski s. 97-105
Pionierzy kieleckiego boksu : lata 1934–1939 Antoni Pawłowski s. 107-118
Udział 7. Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kielcach w ochronie obiektów przemysłu zbrojeniowego (1949–1956) Tadeusz Banaszek s. 119-133
Z dziejów i współczesności Muzeum Miejskiego w Duchcowie Jiří Wolf s. 135-148
Leon Lubowiecki, zapomniany kielecki malarz-dekorator Alicja Ciosek s. 151-159
Judaica w Muzeum w Pińczowie Renata Urban s. 161-173
Wspomnienia z Kadzielni Leon Heinich s. 177-201
Wspomnienia Otmar Kwieciński s. 203-222
Testament Franciszka Ksawerego Kowalskiego Krzysztof Myśliński s. 223-229
Wokół placu Wolności : wspomnienia kielczanina Lech Maciejewski s. 231-241
Po warsztatach plastycznych w Muzeum Historii Kielc Katarzyna Niewęgłowska s. 245-249
"Od manufaktury magnackiej do przemysłu. Ceramika ćmielowska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach", Magdalena Śniegulska-Gomuła, Kielce 2015 : [recenzja] Anna Myślińska Magdalena Śniegulska-Gomuła (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"2. Dywizja Piechoty Legionów (2, 3, 4 Pułk Legionów)", seria: "Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918–1939, t. 2", Adam Rzadkowski, Warszawa 2016 : [recenzja] Konrad Otwinowski Adam Rzadkowski (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2015 roku Marcin Kolasa s. 261-272
Indeks osób s. 275-284
Indeks miejscowości s. 285-288