Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Muzealno-Historyczne
2017, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915–1922 Paweł Król Jan Urban s. 11-30
Józef i Adam Cybulscy – kupcy kieleccy Olgierd Chojnacki s. 31-46
Jana Pazdura koncepcja „Wypisów historycznych regionu świętokrzyskiego dla klasy II gimnazjum” Andrzej Rembalski s. 47-58
20 Pułk Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Kieleckiej (1968–1976) Tadeusz Banaszek s. 59-72
Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn, przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach : cz. I Piotr Kardyś Marcin Medyński s. 73-112
Proch i żelazo – strzelecka broń palna w zbiorach Muzeum Historii Kielc Konrad Otwinowski s. 113-126
Materiały do dziejów Huty „Ludwików” Bartłomiej Tambor s. 127-136
Krótka historia początku i końca… mostu im. kpt. Kazimierza Jana Piątka ps. „Herwin”, wybudowanego nad rzeką Bobrzą w Słowiku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Chęciny – Małogoszcz Stanisław Krześniak s. 139-148
Relacja w wycieczki uczniów: Śladami starachowickich Barbara Goźdź s. 149-153
Sprawozdanie z moich robót i czynności dla dobra i ozdoby kościołów oraz kaplic Józef Ćwikliński s. 157-165
Ksiądz Józef Ćwikliński (1817-1894) Leszek Dziedzic s. 166-172
Moje Herby (wspomnienia z lat 1956–1975) Włodzimierz Zacharz s. 173-183
"Nápisy okresu Teplice : Inscriptiones in districtu Tepliciensi repertae ab antiquissimo tempore usque ad annum 1800 : S úvodní studií o francouzské středověké epigrafice", Jiří Wolf, Michal B. Soukup, Duchcova 2016 : [recenzja] Waldemar Kowalski Michal B. Soukup (aut. dzieła rec.) Jiří Wolf (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego", Ryszard Bobrow, Warszawa 2017 : [recenzja] Krzysztof Myśliński Ryszard Bobrow (aut. dzieła rec.) s. 189-190
Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2016 r. Marcin Kolasa s. 193-204
Wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Kielc w 2015 i 2016 roku s. 205-214
Indeks nazwisk s. 217-225
Indeks geograficzny s. 227-230