Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Muzealno-Historyczne
2009, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Leszek Bukowski Jan Główka s. 9-10
Muzeum Historii Kielc – siła tradycji Jan Główka s. 11-18
Ulica Starowarszawskie Przedmieście i jej sąsiedztwo Anna Adamczyk s. 21-53
Działalność filantropijna biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego w latach 1910–1937 Grzegorz Liebrecht s. 55-76
Ludność Kielc 1864-1914 : przemiany demograficzne Leszek Dziedzic s. 77-97
Budowa łaźni publicznej przy ul. Staszica w Kielcach (1915–1925) Krzysztof Myśliński s. 99-115
Bierna obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa obiektów przemysłowych na obszarze województwa kieleckiego w latach 1922–1939 Konrad Otwinowski s. 117-140
Kielce w latach 1940–1944 : miasto i jego mieszkańcy w publicystyce gadzinowego „Dziennika Radomskiego” Sebastian Piątkowski s. 141-158
Wieś polska na ziemiach okupowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w postępowaniach karnych organów wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec Andrzej Jankowski s. 159-189
Współzawodnictwo pracy jako element codzienności robotniczej : na przykładzie zakładów przemysłowych województwa kieleckiego (1947–1956) Hubert Wilk s. 191-208
Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach siedemdziesiątych XX w. Edyta Krężołek s. 209-229
Strajk w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 13–15 grudnia 1981 r. Paweł Gotowiecki s. 231-257
Wyniki badań archeologiczno–architektonicznych XVIII-wiecznego budynku bramnego zespołu gospodarczego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Waldemar Gliński Nina Ziębińska s. 261-278
Ze wspomnień 1926–1939 Jan Marcinkowski s. 283-297
Źródła do dziejów Kielc zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie Paweł Wolańczyk s. 299-334
Świętokrzyska „Solidarność” (IX 1980–VII 1981) w materiałach własnych i służby bezpieczeństwa : wybór źródeł Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki s. 335-355
Pismo Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach na temat oporu społecznego i działalności opozycji politycznej w województwie kieleckim w I półroczu 1982 r. Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki s. 357-364
Spis internowanych z Regionu Świętokrzyskiego : ośrodek odosobnienia w Kielcach Marzena Grosicka s. 365-427
"The Fox and the Flies. The World of Joseph Silver, Racketeer and Psychopath", Charles van Onselen, London 2007 : [recenzja] Jerzy Szczepański Charles van Onselen (aut. dzieła rec.) s. 431-436
Dary i nabytki Muzeum Historii Kielc w latach 2006–2008 Marcin Kolasa s. 439-453
Kronika Muzeum Historii Kielc 2006–2009 Zofia Rutkiewicz s. 455-462
Indeks s. 464-478