Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Muzealno-Historyczne
2014, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kruszce Karczówki i ich kopalnie Tymoteusz Wróblewski s. 11-28
Genealogia młynarskiego rodu Teligów z podkieleckich Bielin Leszek Dziedzic s. 29-42
Żydowskie domy modlitwy w Kielcach Krzysztof Myśliński s. 43-65
Ksiądz Antoni Sobczyński (1888 - 1959) : społecznik i polityk Piotr Bąblewski s. 67-80
Terenowe organy administracji wojskowej w Kielcach (1918 - 1975) Tadeusz Banaszek s. 81-92
Opieka zdrowotna i socjalna w Starachowicach-Wierzbniku w okresie dwudziestolecia międzywojennego Agnieszka Maslinowska s. 93-106
Architektura jako platforma wspólnotowej narracji : kielecki okres działalności Wacława Nowakowskiego 1919 - 1924 Marta Karpińska s. 107-124
Kielce w PRL : obraz miasta w świetle pamiętników mieszkańców Jarosław Dulewicz s. 125-135
Źródła do dziejów kieleckich kościołów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Hubert Mazur s. 139-157
Szkicowniki i notatki konserwatorskie Andrzeja Olesia Krzysztof Myśliński s. 159-193
Wojenne świadectwo ks. Szczepana Domagały Marek Maciągowski s. 195-208
Moja ulica - Chęcińska Jacek Grzybała s. 209-215
Kielce miastem współczesnej rzeźby polskiej Piotr Suliga s. 217-240
"Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia Babci Broni. Kielecczyzna 1920 - 1945", Magdalena Tryzno, Warszawa 2013 : [recenzja] Magdalena Tryzno-Zubkowska Magdalena Tryzno (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych", Marcin Wodziński, Wrocław 2008 : [recenzja] Marek Maciągowski Marcin Wodziński (aut. dzieła rec.) s. 249-250
Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2013 r. Marcin Kolasa s. 253-266
Wystawy przygotowane przez Muzeum Historii Kielc w latach 2012 - 2013 s. 277-280
Tomasz Wągrowski 1950 - 2012 : wspomnienie Andrzej Rembalski s. 281-284
Indeks nazwisk s. 287-301
Indeks geograficzny s. 302-307