Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Piotrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rogatki miejskie w Kielcach Dariusz Piotrowicz s. 11-36
Kartografia Kielc — narzędziem badań architektury miasta Dariusz Piotrowicz s. 29-44
Powiat ciechanowski w sierpniu 1920 roku Dariusz Piotrowicz s. 39-64
Społeczeństwo powiatu ciechanowskiego wobec zagrożenia niemieckiego Dariusz Piotrowicz s. 57-64
Życie polityczne w gminie Grudusk w latach 1918–1939 Dariusz Piotrowicz s. 163-182
Znana, zapomniana i nie poznana przestrzeń miasta - ulica Sienkiewicza w Kielcach Dariusz Piotrowicz s. 189-209