Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Muzealno-Historyczne
2012, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół i klasztor na Karczówce w dobie nowożytnej : architektura i wyposażenie Marta Pieniążek-Samek s. 11-31
Kasata klasztoru Bernardynów na Karczówce w 1864 roku Cezary Jastrzębski s. 33-43
Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne w Kielcach (1907-1914) Marta Pawlina-Meducka s. 45-58
Parafia św. Krzyża w Kielcach - powstanie i zarys organizacji do 1939 roku Agnieszka Pajek s. 59-69
Kieleckie kina w dwudziestoleciu międzywojennym Monika Bator s. 71-93
Udział wojska w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym Kielc w latach 1918-1939 Tadeusz Banaszek s. 95-107
Produkcja wojskowa Huty "Ludwików" w Kielcach w latach 1928-1939 Adam Rzadkowski s. 109-128
Wydarzenia historyczne w regionie świętokrzyskim w twórczości Ryszarda i Stanisława Praussów Anna Myślińska s. 129-143
Kielecki Pułk Obrony Terytorialnej w latach 1963-1975 Tadeusz Banaszek s. 145-157
Księgozbiór gubernatora kieleckiego Antoniego Collona Walewskiego w świetle inwentarza z 1846 roku Hubert Mazur s. 161-186
Inwentarz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kielcach z 1853 roku Hubert Mazur s. 187-197
Barbara Stefania Kossuth o kole kieleckim Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego (1914-1915) Iwona Kania-Soboń s. 199-207
Obrazki z Kielc Zbigniew Krzyżkiewicz s. 209-223
Wspomnienia ze szkoły podchorążych przy 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach z lat 1938-1939 : opr. Paweł Wolańczyk Roman Wolańczyk Paweł Wolańczyk s. 225-241
Konferencja poświęcona 250. rocznicy utworzenia Akademii Górnictwa i Leśnictwa w Bańskiej Szczawnicy (11-13 października 2012 r.) Jerzy Szczepański s. 245-246
Omówienie wystaw Muzeum Historii Kielc w 2011 roku s. 251-255
Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2011 roku Marcin Kolasa s. 257-267
Indeks s. 270-284