Znaleziono 23 artykuły

Andrzej Rembalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jana Pazdura koncepcja „Wypisów historycznych regionu świętokrzyskiego dla klasy II gimnazjum” Andrzej Rembalski s. 47-58
Kultywowanie tradycji Akademii Górniczej w środowisku kieleckim Andrzej Rembalski s. 87-96
Wystawa poświęcona Janowi Czarnockiemu w Muzeum Narodowym w Kielcach Andrzej Rembalski s. 195-196
Sympozjum naukowe: Historia eksploatacji marmurów w Górach Świętokrzyskich Andrzej Rembalski s. 198-199
Sympozjum naukowe: Produkcja broni w regionie świętokrzyskim Andrzej Rembalski s. 199-201
Wręczenie pierwszych nagród im. Mieczysława Radwana Andrzej Rembalski s. 207-208
Sympozjum naukowe Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce Andrzej Rembalski s. 236-237
Jubileusz 35-lecia pracy naukowej profesora Wacława Różańskiego Andrzej Rembalski s. 237-239
Józef Dobski, Pamiętnik z 1939 roku Józef Dobski Andrzej Rembalski s. 249-266
Tomasz Wągrowski 1950 - 2012 : wspomnienie Andrzej Rembalski s. 281-284
"Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny Zakładów Rządowogórnych w oddziale Białogon (do 1882 r.)", Romana Guldon, Lech Stępkowski, Zenon Guldon, Kielce 1979 : [recenzja] Andrzej Rembalski Romana Guldon (aut. dzieła rec.) Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Studia Kieleckie", z. 1/21, 1979 : [recenzja] Andrzej Rembalski s. 428-429
Wykłady z historii nauki i techniki w Kielcach Andrzej Rembalski s. 447-449
"Księga wiadomości historyczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie", z materiałów oprac. przez Wacława Różańskiego do druku przygot. Andrzej Rembalski i Zbigniew J. Wójcik, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Andrzej Rembalski (aut. dzieła rec.) Wacław Różański (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 454-455
Jubileusz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego Andrzej Rembalski s. 480-482
Medale okolicznościowe z historii techniki Andrzej Rembalski s. 483-484
Rozstrzygnięcie konkursu na prace magisterskie poświęcone Staropolskiemu Okręgowi Przemysłowemu Andrzej Rembalski s. 489-490
Sesja naukowa poświęcona dwusetnej rocznicy powołania Komisji Kruszcowej Andrzej Rembalski s. 514-516
Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim Andrzej Rembalski s. 517
Popularne wykłady z historii nauki i techniki w Kielcach Andrzej Rembalski s. 543-544
Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach w latach 1970-1980 Andrzej Rembalski s. 666-668
25-lecie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego Andrzej Rembalski s. 702-704
Nagrody za prace magisterskie poświęcone Staropolskiemu Okręgowi Przemysłowemu Andrzej Rembalski s. 874