Tytuł Studia Muzealno-Historyczne
ISSN 2080-2420
Wydawca Muzeum Historii Kielc
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Muzealno-Historyczne
2011, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślady osad służebnych w okolicach Kielc Czesław Hadamik s. 11-29
Statuta vel praecepta scholarium : przyczynek do dziejów najstarszej szkoły w Kielcach w XV w. Krzysztof Bracha s. 31-51
Uposażenie prałatur i kanonii kolegiaty kieleckiej w średniowieczu Leszek Poniewozik s. 53-85
Stanisław z Jankowic – kanonik kielecki z XV w. i jego księgozbiór Piotr Kardyś s. 87-97
Sacrae imagines – imagines Sanctitatis : o wizerunkach w kościołach kieleckich doby nowożytnej Marta Pieniążek-Samek s. 99-113
Dworzanie i współpracownicy biskupa Kajetana Ignacego Sołtyka w latach 1759–1788 Piotr Starzyk s. 115-146
Działalność Jacka Małachowskiego w Komisji Kruszcowej (1782–1787) Piotr Olszewski s. 147-161
Mikołaj Żelichowski niepokorny Obywatel Miasta Kielce w latach 1861–1865 Jerzy Kowalczyk s. 163-181
Gubernator kielecki Konstanty Chlebnikow i jego wspomnienia z Kielc Leszek Dziedzic s. 183-204
Powstanie i zabudowa „Nowego Miasta”, dzielnicy gubernialnych Kielc : cz. 2, lata 1895–1918 Anna Adamczyk s. 205-236
Garnizon Kielce w latach 1945–1950 Tadeusz Banaszek s. 237-262
Początki kina w Kielcach Monika Bator s. 263-282
Repatriacja żołnierzy PSZ z Europy Zachodniej do Lubelskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945–1948 Stefan Artymowski s. 283-290
Polska Partia Robotnicza w Kielcach w latach 1945–1948 Paweł Wolańczyk s. 291-307
Białe gwiazdy nad Kielcami : elementy amerykańskiego bombowca Boeing B-17 G ze Zgórska w Muzeum Historii Kielc Konrad Otwinowski s. 309-323
„Kilka słów w kwestii kobiecej” w Kielcach Marta Pawlina-Meducka s. 327-334
Mieczysław Bierzyński (Mieczysław Czerneda) – literat i jurysta Marta Pawlina-Meducka s. 335-339
Projekt regulaminu czytelni Antoniego Maickiego w Kielcach z 1857 roku Hubert Mazur s. 343-348
Zbiory fotografii w Muzeum Historii Kielc Marcin Kolasa s. 349-365
Nabytki Muzeum Historii Kielc w 2010 roku Marcin Kolasa s. 369-378
Kronika 2010 Zofia Rutkiewicz s. 379-389
Wspomnienie : prof. dr hab. Jerzy Stanisław Gołębiowski 1943-2011 Krzysztof Urbański s. 391-394
Indeks s. 398-411