Znaleziono 21 artykułów

Krzysztof Urbański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa = Preface Krzysztof Urbański s. 9-10
Gmina żydowska w Kielcach Krzysztof Urbański s. 13-19
Sytuacja komunistów w więzieniach województwa kieleckiego w latach 1918-1939 Krzysztof Urbański s. 39-55
Kielce w okresie demonstracji patriotycznych lat 1861-1862 Krzysztof Urbański s. 55-72
Kalendarium ważniejszych akcji przeprowadzonych przez komuny więzienne w latach 1918-1939 na terenie więzień Kielecczyzny Krzysztof Urbański s. 73-87
Między filosemityzmem a antysemityzmem : "Gazeta Kielecka" o Żydach Krzysztof Urbański s. 79-88
Kielce w okresie powstania styczniowego Krzysztof Urbański s. 123-142
Społeczeństwo żydowskie w Kielcach w latach 1862-1939 Krzysztof Urbański s. 141-180
Kielecciana w zbiorach Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach : zarys problematyki Krzysztof Urbański s. 142-155
Więcej pytań niż odpowiedzi Krzysztof Urbański s. 143-151
Ordery, medale, odznaki pamiątkowe, oznaki rozpoznawcze w zbiorach muzeów państwowych województwa kieleckiego Krzysztof Urbański s. 151-192
Władze państwowe wobec gmin żydowskich w okresie międzywojennym Krzysztof Urbański s. 193-208
Społeczność żydowska w Kielcach w latach 1914-1918 Krzysztof Urbański s. 207-225
"Zawsze wśród ludzi", Bronisław Zbigniew Machura, Kielce 2000 : [recenzja] Krzysztof Urbański Bronisław Zbigniew Machura (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Historia i kultura Żydów polskich : słownik", Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska, Warszawa 2000 : [recenzja] Krzysztof Urbański Alina Cała (aut. dzieła rec.) Hanna Węgrzynek (aut. dzieła rec.) Gabriela Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Stefan Porada : 1931-1985 Krzysztof Urbański s. 369-370
Janusz Modzelewski : 31 stycznia 1947-20 czerwca 2007 Krzysztof Urbański s. 371
Wspomnienie : prof. dr hab. Jerzy Stanisław Gołębiowski 1943-2011 Krzysztof Urbański s. 391-394
Stanisław Król : 14 IV 1904-25 VI 1981 Krzysztof Urbański s. 427-428
Władysław Pietrzykowski : 27.03.1908-8.03.1980 Krzysztof Urbański s. 477-478
Jan Siudowski : 2.07.1922-21.12.1982 Krzysztof Urbański s. 481-482