Znaleziono 6 artykułów

Hubert Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła do dziejów kieleckiego przemysłu po 1945 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Hubert Mazur s. 67-78
Źródła do dziejów kieleckich kościołów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Hubert Mazur s. 139-157
Kielecciana kartograficzne i ikonograficzne z lat 1795–1866 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Hubert Mazur s. 155-196
Księgozbiór gubernatora kieleckiego Antoniego Collona Walewskiego w świetle inwentarza z 1846 roku Hubert Mazur s. 161-186
Inwentarz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kielcach z 1853 roku Hubert Mazur s. 187-197
Projekt regulaminu czytelni Antoniego Maickiego w Kielcach z 1857 roku Hubert Mazur s. 343-348