Znaleziono 14 artykułów

Tadeusz Banaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Garnizon Sandomierz w latach 1918-1939 Tadeusz Banaszek s. 29-54
Produkcja wojskowa kieleckich zakładów przemysłowych w okresie międzywojennym Tadeusz Banaszek s. 51-56
20 Pułk Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Kieleckiej (1968–1976) Tadeusz Banaszek s. 59-72
Warunki zakwaterowania garnizonu kieleckiego w okresie międzywojennym Tadeusz Banaszek Edyta Żelazko s. 63-77
Terenowe organy administracji wojskowej w Kielcach (1918 - 1975) Tadeusz Banaszek s. 81-92
2 batalion saperów w latach 1943–1955 Tadeusz Banaszek s. 85-93
Udział wojska w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym Kielc w latach 1918-1939 Tadeusz Banaszek s. 95-107
1 Brygada Transportowa w Kielcach 1962–1994 Tadeusz Banaszek s. 95-106
Udział 7. Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kielcach w ochronie obiektów przemysłu zbrojeniowego (1949–1956) Tadeusz Banaszek s. 119-133
Obóz Ćwiczeń Barycz w latach 1919-1957 Tadeusz Banaszek s. 127-144
Kielecki Pułk Obrony Terytorialnej w latach 1963-1975 Tadeusz Banaszek s. 145-157
Obrona Terytorialna Kraju w województwie kieleckim (1963–1975) : organizacja i działalność Tadeusz Banaszek s. 213-230
2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach (1922–1939) Tadeusz Banaszek s. 219-226
Garnizon Kielce w latach 1945–1950 Tadeusz Banaszek s. 237-262