Znaleziono 13 artykułów

Marek Maciągowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki przemysłu spożywczego w Kielcach Marek Maciągowski s. 31-38
Z dziejów synagogi w Chmielniku : Ośrodek Muzealno-Edukacyjny "Świętokrzyski Sztetl" Marek Maciągowski s. 34-46
Egzaminy dla rabinów w guberni kieleckiej w latach 1888–1913 Marek Maciągowski s. 55-62
Kielce we wspomnieniach Mosze Nachuma Jerozolimskiego Marek Maciągowski s. 109-118
Wojenne świadectwo ks. Szczepana Domagały Marek Maciągowski s. 195-208
Zamieszki antyżydowskie w Kielcach 11 i 12 listopada 1918 roku w świetle protokołów posiedzeń kieleckiej Rady Miejskiej Marek Maciągowski s. 211-217
"Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych", Marcin Wodziński, Wrocław 2008 : [recenzja] Marek Maciągowski Marcin Wodziński (aut. dzieła rec.) s. 249-250
Religijne aspekty funkcjonowania żydowskiej gminy wyznaniowej w Chęcinach w okresie międzywojennym Marek Maciągowski s. 261-274
"Wielka imigracja : Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVI-pierwszej połowie XVII wieku", Waldemar Kowalski, Kielce 2010 : [recenzja] Marek Maciągowski Waldemar Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Krzysztof Urbański : 1940-2012 Marek Maciągowski s. 307-309
"Konspiracja i walka zbrojna w kieleckiem w latach II wojny światowej", Stanisław Meducki, Kielce 2011 : [recenzja] Marek Maciągowski Stanisław Meducki (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"Aktywność gospodzrcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1818-1939", Edyta Majcher-Ociesa, Kielce, 2013 : [recenzja] Marek Maciągowski Edyta Majcher-Ociesa (aut. dzieła rec.) s. 411-413
"Stefan Artwiński. Biografia", Paweł Wolańczyk, Kielce : [recenzja] Marek Maciągowski Paweł Wolańczyk (aut. dzieła rec.) s. 428-430