Znaleziono 6 artykułów

Lidia Michalska-Bracha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Towarzystwa Opieki Weteranów Żołnierzy Polskich z roku 1831 w Galicji w latach 1882−1906 Lidia Michalska-Bracha s. 73-92
Obchody rocznic powstania styczniowego w Kielcach w XIX - XX wieku (do 1939 roku) Lidia Michalska-Bracha s. 111-119
Władysław Dziadosz (1893–1980) – wojewoda kielecki i „strażnik pamięci legionowej” Lidia Michalska-Bracha s. 119-128
V Zjazd Związku Legionistów Polskich, sierpień 1926 r. : z dziejów ruchu kombatanckiego II Rzeczypospolitej Lidia Michalska-Bracha s. 127-140
Sanktuarium Józefa Piłsudskiego i Muzeum Legionów Polskich w dawnym pałacu biskupim w Kielcach Lidia Michalska-Bracha s. 167-183
Rekonstrukcja Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w pałacu kieleckim Lidia Michalska-Bracha s. 215-221