Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2013, Numer 4 (8)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Ekonomia społeczna na Pomorzu – stan obecny i perspektywy Joanna Woźniczka s. 5-12
Profesjonalizacja dobroczynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem Katarzyna Dorota Kopeć s. 13-19
Rola zasobów ludzkich w organizacjach pozarządowych w Polsce na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego Magdalena Olejniczak s. 20-27
Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej Katarzyna Obłąkowska-Kubiak s. 28-37
Sztuka a media Marta Miaskowska s. 38-42
Dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę w świetle konieczności dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego Natalia Lechowicz s. 43-50
Praca w historii myśli ekonomicznej Mariusz Wyrostek s. 51-55
Potencjał pracowników potencjałem firmy Arkadiusz Charczuk s. 56-56
    Zacytuj
  • Udostępnij