Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2012, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Kulturowe uwarunkowania gospodarki i rozwoju gospodarczego Anna Zofia Kowalczyk s. 5-13
Proces podejmowania decyzji konsumenckich na rynku nieruchomości w kontekście uwarunkowań kulturowych i gospodarczych Aleksandra Bargieł s. 14-21
Różne płaszczyzny udziału kultury lokalnej w procesie stymulowania rozwoju regionów i budowania ich przewag konkurencyjnych Katarzyna Hełpa-Liszkowska s. 22-28
Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej – narzędzie demokratyzacji czy urynkowienie kultury? Katarzyna Sadowy s. 29-37
Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej Mariola Wiater s. 38-42
Wpływ kultury organizacyjnej na jakość pracy w przedsiębiorstwie Mariusz Wyrostek s. 43-49
"Bariery w zarządzaniu międzykulturowym : perspektywa zagranicznych filii korporacji transnarodowych", Małgorzata Rozkwitalska, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Małgorzata Rozkwitalska (aut. dzieła rec.) s. 50
Nadszedł czas Eurokodów Anna Gogolok s. 51