Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Dorota Kopeć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesjonalizacja dobroczynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem Katarzyna Dorota Kopeć s. 13-19
Otwarty charakter encyklopedii : Wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie Katarzyna Dorota Kopeć s. 65-77