Znaleziono 19 artykułów

Robert Geisler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Od redakcji Robert Geisler s. 4
Od redakcji Robert Geisler s. 4
Od redakcji Robert Geisler s. 4
Od redakcji Robert Geisler s. 4
"Transnarodowość", Steven Vertovec, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Steven Vertovec (aut. dzieła rec.) s. 45
Pogranicze w socjologii XXI wieku Robert Geisler s. 50
"Bariery w zarządzaniu międzykulturowym : perspektywa zagranicznych filii korporacji transnarodowych", Małgorzata Rozkwitalska, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Małgorzata Rozkwitalska (aut. dzieła rec.) s. 50
Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju : przewodnik dla nauczycieli Robert Geisler s. 55
"15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu", Iwona Kuraszko, Szymon Augustyniak, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Szymon Augustyniak (aut. dzieła rec.) Iwona Kuraszko (aut. dzieła rec.) s. 55
"15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu : cz. II", Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Marcin Grzybek (aut. dzieła rec.) Beata Saracyn (aut. dzieła rec.) Natalia Ćwik (aut. dzieła rec.) s. 55
Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja Robert Geisler s. 105-116