Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia jako determinanta osiągania celów zrównoważonego biznesu Marcin Nowak s. 5-10
Wpływ koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie na koszty pozyskiwanego kapitału – zarys problemu Bartosz Tomyślak s. 11-17
Aksjologiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie Wojciech Goleński s. 18-23
Społeczne oddziaływanie inwestycji prywatnych i publicznych w Polsce Joanna Nowicka s. 24-33
Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie Katarzyna Anuszkiewicz Tomasz Marona s. 34-41
Społeczna odpowiedzialność instytucji parabankowych w Polsce Maria Czech Łukasz Szewczyk s. 42-47
Integracja europejska a zrównoważony transport Karina Hermann s. 48-54
Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju : przewodnik dla nauczycieli Robert Geisler s. 55
"15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu", Iwona Kuraszko, Szymon Augustyniak, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Szymon Augustyniak (aut. dzieła rec.) Iwona Kuraszko (aut. dzieła rec.) s. 55
"15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu : cz. II", Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Marcin Grzybek (aut. dzieła rec.) Beata Saracyn (aut. dzieła rec.) Natalia Ćwik (aut. dzieła rec.) s. 55
CSR – Społeczna Odpowiedzialność w MŚP Izabela Skorupa s. 56