Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2014, Numer 3 (11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Geisler s. 4
Przywództwo jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw Joanna Mądra s. 5-9
Wolontariat pracowniczy jako przejaw działań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) Magdalena Bsoul s. 10-15
Wpływ inwestycji na rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw Agata Szczukocka s. 16-21
Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem Magdalena Ciepiela s. 22-29
Regulacje MLM w polskim systemie prawnym Anna Bazan-Bulanda s. 30-35
Instytucje prawne gwarantujące pewność obrotu gospodarczego przy transakcjach międzynarodowych na rynku wewnętrznym w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Radosław Szczepka s. 36-45
SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro Justyna Chojnacka-Duraj s. 46-55
Systemy mobilne w służbie firm Jarosław Kobiela s. 56