Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2012, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Od masowej produkcji do masowej kastomizacji – przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych Sergiusz Prokurat s. 5-12
Nowe trendy konsumenckie zjawiskiem kreującym nowoczesnego nabywcę Liwia Jasiak s. 13-19
Przeciętny konsument : pojęcie i znaczenie dla ochrony konsumenta Amelia Kin s. 20-25
Uniwersytet wobec gospodarki – w którą stronę? Przemysław Chmielecki s. 26-31
Aktualna sytuacja na rynku pracy w branży Call Agnieszka Bera s. 32-38
Pisarstwo fantastyczne w kontekście kształtowania się rynku wydawniczego w Polsce po 2000 roku Daria Jankowiak s. 39-43
"Transnarodowość", Steven Vertovec, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Robert Geisler Steven Vertovec (aut. dzieła rec.) s. 45
20 lat DFOZ Jerzy Dzierżanowski s. 46