Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2014, Numer 1 (9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Geisler s. 4
Narzędzia promotion-mix w kampaniach wyborczych Agnieszka Szuta s. 5-15
Kultura w neoliberalizm zaplątana Kinga Zych s. 16-22
Ochrona praw konsumenta w ramach zakupu przez Internet na wybranych przykładach Amelia Kin s. 23-26
Ochrona sprzedającego podczas zbywania nieruchomości Dariusz Szyszkowski s. 27-31
Ocena podaży i popytu na obiekty wielkopowierzchniowe w regionie łódzkim Joanna Kurczbuch-Wcisło s. 32-37
O pewnych problemach wielkich miast i próbach ich rozwiązania na gruncie teorii dóbr publicznych Jacek Gładysz s. 38-47
Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego Agnieszka Chojecka s. 48-54
Konferencje naukowe z cyklu RSK Izabela Skorupa s. 55