Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2013, Numer 3 (7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Wolność słowa pracowników naukowych w obliczu wizji uniwersytetu jako „świątyni prawdy” : studium teoretyczno-empiryczne Przemysław Chmielecki s. 5-10
Polska w drodze do strefy euro Łukasz Topolewski s. 11-16
Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata Natalia Lechowicz dawid Pikuła s. 17-23
Możliwości, korzyści i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce – przykład firmy Paulina Tomczykowska s. 24-34
Tragedia zasobów niczyich a gospodarka internetowa Sławomir Czetwertyński s. 35-39
Ekonomiczne skutki zastosowań teleinformatycznych w handlu elektronicznym Tomasz Wierenko s. 40-45
Internetowe serwisy aukcyjne jako forma promocji i e-marketingu firm i przedsiębiorstw Nina Stępnicka s. 46-50
Funkcjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) Malwina Popiołek s. 51-56